Josipa Jovi?a 51/1
21000 Split ? HRVATSKA
TEL: + 385 (0)21 494 666
FAX: + 385 (0)21 494 670

e-mail: nicomi@nicomi.hr

slabostrujna instalacija objekata

Vatrodojava

VATRODOJAVA

Sustavi za otkrivanje i javljanje požara imaju ključnu ulogu pri zaštiti ljudskih života i materijalnih resursa. Visokokvalitetni vatrodojavni sustavi moraju u najranijoj fazi detektirati događaj nastanka požara kako bi se pravovremeno zaustavilo daljnje širenje požara, na način da se aktiviraju sustavi za gašenje, alarmiraju vatrogasne postrojbe, te upozori korisnika.

Sustave za dojavu požara možemo podijeliti na dvije skupine:
- klasični (konvencionalni) i
- analogno adresabilni sustavi

Niz je prednosti korištenja adresabilnih sustava, tako da se konvencionalni sustavi danas koriste samo na manjim objektima (do cca 30 javljača u sustavu).

Kod analogno adresabilnih sustava fizički izmjerena veličina na detektoru se u digitalnom obliku šalje na vatrodojavnu centralu. Centrala sprema izmjerene veličine za svaki javljač posebno, te na osnovi ugrađenih algoritama odlučuje o stanju pojedinog detektora. Na taj način se broj lažnih alarma svodi na minimum.

Jedinstvena adresa detektora točno definira lokaciju izvora požara.

Nicomi vatrodojavne centrale imaju jedinstven sustav u kojem je moguće spojiti u adresabilnu petlju SOS detektore, te detektore koncentracije plinova, bilo da se radi o detektorima koncentracije CO plina u garažama, zemaljskog plina u kotlovnicama, ili drugih tehnoloških plinova.

ADRESABILNA VATRODOJAVNA CENTRALA NICOMI NJP102A (NJP100A)

Razlika između centrala NJP-102A i NJP-100A je u tome što NJP-102A ima ugrađenu tipkovnicu, dok je kod centrale NJP-100A tipkovnica dislocirana.

Koristi se u manjim sustavima (objektima).

Kapacitet: 1 adresna petlja (126 adresa) i 4 konvencionalnih linije (za konvencionalne javljače)

 • Mogućnost umrežavanja više centrala
 • Napajanje: mreža 230 V +/- 15%
 • Ugrađen akumulator: 2 * 12 V/12 Ah
 • Ugrađen napajanje: u skladu s EN54-4
 • Maksimalna struja u petlji: 450 mA
 • Maksimalna dužina petlje: 3 km
 • Napon petlje: 28 V stabilizirano
 • Korisnički display: LCD
 • Serijski izlaz/ulaz: 2 x RS232
 • Ugrađena sirena: 95dB/1 m
 • Masa (bez baterija): 7 kg
 • Dimenzije(NJP-102A): 423 * 440* 110 mm (Š*V*D)

 

ADRESABILNA VATRODOJAVNA CENTRALA NICOMI NJP400A


 • Modularna analogno adresabilna vatrodojavna centrala za manje ili srednje sustave sa mogućnošću:
 • 1 do 4 analogno adresabilne petlje (1*126 do 4*126 adresa)
 • 64 javljačke grupe
 • 64 konvencionalne linije (za konvencionalne javljače)
 • spajanja SOS javljača
 • spajanja javljača koncentracije plina (CO, zemni plin,..)
 • umrežavanja više centrala.
 • Grafički Nadzorni Centar
 • udaljeni upravljačko prikazivački paneli

 • Napajanje: mreža 230 V +/- 15%
 • Ugrađen akumulator: 2 * 18 V/12 Ah
 • Ugrađeno napajanje: u skladu s EN54-4
 • Maksimalna struja u petlji: 450 mA
 • Maksimalna dužina petlje: 3 km
 • Napon petlje: 28 V stabilizirano
 • Korisnički display: LCD
 • Serijski izlaz/ulaz: 2 x RS232
 • Ugrađena sirena: 95dB/1 m
 • Masa (bez baterija): 16 kg
 • Dimenzije: 520 * 580* 150 mm (Š*V*D)

 

Udaljeni upravljačko prikazivački panel NOP400 za sustav NICOMI NJP400A

Grafički nadzorni centar

ADRESABILNA VATRODOJAVNA CENTRALA NICOMI NJP2000A

Nicomi NJP2000A je modularna analogno adresabilna vatrodojavna centrala-sustav koji se koristi za srednje, velike i vrlo velike sustave.

Sustav radi po principu više umreženih linijskih modula koji se mogu umrežavati bakrenim medijem ili optikom (za veće udaljenosti). Svaki linijski modul u sustavu je neovisan jedan od drugog, odnosno u slučaju prekida međusobne komunikacije, svaki od sustava funkcionalno nastavlja raditi neovisno, pritom upozoravajući korisnika na grešku i lokaciju greške. Pri projektiranju sustava preporučljivo je voditi računa o prstenastom povezivanju linijskih modula. Npr. ukoliko u sustavu postoje 3 modula A, B i C, normalna komunikacija je A-B-C. u slučaju prekida prstena između modula A i B, komunikacija se odvija preko veze A-C-B. Vatrodojavni sustav funkcionira bez obzira što je linija prekinuta.

Prema navedenom, broj adresabilnih elemenata u sustavu je neograničen. S sustavom Nicomi NJP2000A je moguće projektirati vatrodojavne sustave za cijele poslovne zone ili apartmanska naselja.

Na svaki od linijskih modula može se spojiti Upravljačko prikazivački modul, s kojim se može nadzirati dio sustava ili cijeli sustav.

Cijeli je sustav moguće spojiti na Grafički Nadzorni Centar.

Pod nadziranjem cijelog sustava se podrazumijeva:

 • Alarmi vatrodojave u sustavu
 • Alarmi plinodojave u sustavu
 • Greške i smetnje u sustavu (npr. prekid kabela)
 • SOS alarmi
 • Nadzor sustava za gašenje
 • Nadzor ostalih priključenih sustava na vatrodojavni sustav

Princip sustava Nicomi NJP2000A


Sustav Nicomi NJP2000A je ugrađen u apartmanskom naselju Zagori (cca 3500 adresabilnih modula)

ADRESABILNI DETEKTORI I MODULI

Optički detektor dima

Koristi unutrašnju LED i foto-diodu, u slučaju detekcije dima šalje analognu vrijednost centralnoj jedinici preko protokola petlje.

Termički detektor
Posjeduje termistor koji daje analognu vrijednost, u odnosu na vanjsku toplinu zraka.

Multisenzor (optičko termički) detektor
Posjeduje optički detektor dima I termistorski termički senzor. Aritmetičkom kombinacijom vrijednosti dvaju izlaza, dobiva se konačna analogna vrijednost.

Ručni detektor
U slučaju aktivacije (lomom stakla), centrala dobiva informaciju za 0,2 sek.

Podnožje detektora
Na njemu se nalazi adresna pločica (definira adresu detektora).

Razne su vrste podnožja: bez izolatora, s izolatorom, sa sirenom,…

Linijski detektor
Sastoji se od predajnika i prijemnika, koristi se za velike prostore: hale, dvorane, skladišta, tunele, trgovine, crkve, garaže, … Odaziva se na vrući zrak ili dim, koristi se za udaljenosti od 30 do 100m. Za veće udaljenosti se koriste detekcijski termički kabeli (2 km i više)

Uzročne komore
Koriste se za uzorkovanje zraka (npr. u klima cijevima)

Naveden je samo dio ponude vatrodojavnog sustava. Za više informacija kontaktirati Nicomi d.o.o.

 

Sva prava pridržana © Nicomi d.o.o. - Split • Izrada i dizajn: Studio Mađor, Body Jewelry

camisetas rugby baratasCamisetas nba baratascamisetas beisbol baratascamisetas hockey baratascamisetas futbol barataszapatillas kobe bryantplumas parker preciotienda Boy-londonWilson merchandisetienda Wood Woodla perla ropa interior
我以前是那样的,后来才注意到丰胸产品。我先天性发育不太好,因为胸部只有小b杯,所以结婚的时候特别是美女喜欢穿那种瘦小的内衣产后丰胸。时间久了,胸口不大,反而变小了,结婚生下宝宝,喂了一年左右。断奶后,胸部过于收缩粉嫩公主酒酿蛋 ,原本没什么胸部的是a杯而不满。因为胸痛频繁到医院检查,有轻微乳腺增生,医生说我长期穿着内衣也有很大影响丰胸粉嫩公主酒酿蛋,提醒姐妹们注意,不要挤压胸部。
Over the years we have reported several times on crimes and violence related to sneaker releases and the sneaker scene in general. Where there is money to be made, you can be pretty sure that sooner or later there will be people that want to take it from you. Focus Films presents Kicks, a film about sneaker violence and much more.NIKE AIR FORCE 1 FLYKNIT “When his hard-earned kicks get snatched by a local hood,NIKE AIR MAX 2017 fifteen-year old Brandon and his two best friends go on an ill-advised mission across the Bay Area to retrieve the stolen sneakers. Featuring a soundtrack packed with hip-hop classics, Justin Tipping’NIKE AIR HUARACHEs debut feature is an urban coming-of-age tale told with grit, humor and surprising lyricism.”NIKE AIR FORCE 1 HIGH CHEAP The story is based on an experience that Justin Tipping,ADIDAS ALPHABOUNCE the director of the film, had. He purchased a white Nike Air Presto and was jumped by several guys and got his sneakers stolen. Of course his film is much more than a boy-meets-shoe, boy-loses-shoe,MBT KIMONDO MEN boy-gets-shoe-backstory. Brandon,MBT Flame Chaussures the main character in the film, gets his brand new Air Jordan 1 Retro “Bred” stolen and the film tells the story of him and his friend’s tale trying to get them back.NIKE AIR JORDAN RETRO 5 The result is a quintessential urban American tale, a subject that is relevant and real for today’MBT KIMONDO GTX MENs American youth. Here below you can watch another clip of the upcoming movie.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES Kicks hits theatres September 9. Source: The Guardian .