Josipa Jovi?a 51/1
21000 Split ? HRVATSKA
TEL: + 385 (0)21 494 666
FAX: + 385 (0)21 494 670

e-mail: nicomi@nicomi.hr

slabostrujna instalacija objekata

O nama

NICOMI COMMUNICATIONS

Poduze?e Nicomi osnovano je 1991 godine, te uspje?no dovodi na hrvatsko tr?i?te vrhunsku elektroni?ku tehnologiju, te svojim stru?nim i logisti?kim resursima poma?e partnerima i krajnjim korisnicima pri projektiranju, nabavi, implementaciji i odr?avanju sljede?ih sustava:

 • VATRODOJAVA
 • PLINODOJAVA
 • VIDEO NADZOR
 • INTELIGENTNE SOBE
 • WELLNESS SUSTAVI
 • VIDEO PARLAFONI
 • PARLAFONI
 • PARKING SUSTAVI
 • PARKIRNE BARIJERE
 • DVORI?NA VRATA
 • KONTROLA PRISTUPA
 • PROTUPROVALA
 • PARKING SUSTAVI
 • SOS SUSTAVI
 • TELEFONSKE CENTRALE
 • STRUKTURNO KABLIRANJE
 • OZVU?ENJE
 • SATV SUSTAVI
 • MODULARNI SUSTAV PREKIDA?A I UTI?NICA “AVE”

 

Dobro koncipiranim asortimanom rje?enja za implementaciju navedenih sustava, ispunjavamo aktualnu nezaobilaznu potrebu za suvremenom, ali u isto vrijeme i pristupa?nom tehnologijom, osiguravaju?i SIGURNOST, KOMFOR I UGODAN OSJE?AJ.

Renomirani dobavlja?i, vrhunski proizvodi, u?inkovita logistika, pouzdana tehni?ka podr?ka, brz i u?inkovit servis, te educirani i motivirani zaposlenici temelj su na?eg dosada?njeg, ali i budu?eg rasta i razvoja.

Dobar bonitet i ugled omogu?uje nam da u kratkom roku osiguramo robu u ?eljenim kvalitetama, standardima i koli?inama, popra?enu odgovaraju?im certifikatima proizvo?a?a o kvaliteti i porijeklu robe.

Ozbiljnost pristupa i izvrsne suradnje sa svim na?im poslovnim partnerima rezultat su kontinuiranog odnosa prema specifi?nostima na?eg tr?i?ta.
Tako?er, izlagali smo na mnogobrojnim specijaliziranim sajmovima i priredbama, te odr?avali samostalne promocije proizoda.

Na? tim ?ine visoko kvalificirani stru?njaci koji posjeduju vrhunska znanja u razli?itim podru?jima elektroni?kih znanosti te vi?egodi?nje iskustvo ste?eno u projektima realiziranim u razli?itim okolinama (stambeni, poslovni, privatni i javni objekti...).
Zadovoljstvo djelatnika i njihovu identifikaciju sa misijom tvrtke osiguravamo kroz prijateljsko i otvoreno radno okru?enje gdje se po?tuju njihove potrebe, ?elje i o?ekivanja, gdje njihove vje?tine i znanja dolaze do punog izra?aja, omogu?avaju?i i tra?e?i razvoj istih.

Osnovni cilj poduze?a je brzo i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve tr?i?ta ?to osiguravamo kroz suradnju s vode?im europskim proizvo?a?ima.

Na?a misija:

 • postizanje zadovoljstva kupaca i kreiranje dodatne vrijednosti za njihove poslovne procese kroz na?e projekte, proizvode i usluge
 • realizacija naprednih rje?enja prepoznatljivih po sadr?aju, kvaliteti, sigurnosti i prilagodljivosti
 • odabir moderne i provjerene tehnologije koja osigurava kvalitetu, sigurnost, jednostavnost, pouzdanost i funkcionalnost na?ih sustava
 • izvr?avanje svih projekata u roku bez obzira na slo?enost i opseg poslova
 • po?tivanje pravila struke i eti?kih principa u radu ?ime osiguravamo da se poslovni ciljevi dosegnu na zadovoljstvo svih uklju?enih: korisnika, djelatnika i partnera

 

Nakon ?to na na?im Internet stranicama pogledate u?i izbor iz na?e ponude slobodno nas kontaktirajte u vezi svih pitanja putem e-maila ili telefona.

Nadamo se da ?ete i Vi u nama prepoznati kvalitetu i pouzdanog partnera.

Sva prava pridržana © Nicomi d.o.o. - Split • Izrada i dizajn: Studio Mađor, Body Jewelry

camisetas rugby baratasCamisetas nba baratascamisetas beisbol baratascamisetas hockey baratascamisetas futbol barataszapatillas kobe bryantplumas parker preciotienda Boy-londonWilson merchandisetienda Wood Woodla perla ropa interior
我以前是那样的,后来才注意到丰胸产品。我先天性发育不太好,因为胸部只有小b杯,所以结婚的时候特别是美女喜欢穿那种瘦小的内衣产后丰胸。时间久了,胸口不大,反而变小了,结婚生下宝宝,喂了一年左右。断奶后,胸部过于收缩粉嫩公主酒酿蛋 ,原本没什么胸部的是a杯而不满。因为胸痛频繁到医院检查,有轻微乳腺增生,医生说我长期穿着内衣也有很大影响丰胸粉嫩公主酒酿蛋,提醒姐妹们注意,不要挤压胸部。